2009-06-20

"Kardeş Kalemler" dergisi

Kardeş Kalemler
Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi
Haziran - 2009
30. Sayı

Bu sayımızı büyük romancımız Cengiz Aytmatov’un birinci ölüm yıldönümü dolayısıyla Kırgız Edebiyatına ayırdık. Bu özel sayıda, Kırgız edebiyatı hakkında genel bilgiler; yazar, şair ve edebiyatçıların yazılarından, eserlerinden örnekler bulacaksınız.

Özel sayımıza Cengiz Aytmatov’un Isık Göl’e Özlem şiiriyle başladık. Böylelikle büyük yazarımızın bugüne kadar bilinmeyen bir yönünü de öğrenmiş oluyoruz.

Şiir bölümünde, Kırgız edebiyatının usta, lirik şairi Alıkul Osmonov’dan; yaşayan en büyük Manasçı Urkaş Mambetaliyev’den, Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Omor Sultanov’dan, genç şairlerden Nurlan Şerimbekov ve Altınbek İsmailov’dan şiirler yer alıyor.

Mukay Elebayev’in “Fırtınalı Gün”, Çolponbek Abıkeyev’in “Benim Hakkımda Yazın” başlıklı eserlerini önemli hikaye örnekleri olarak sunuyoruz.

Türk lehçeleri arasında yapılan çeviriler için aktarma terimini kullanıyorduk. Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar konulu uluslararası sempozyum ve çalışma atölyesinde bu konu üzerine birçok görüş

beyan edildi. Biz, Kardeş Kalemler dergisi olarak Türk lehçeleri arasındaki tercümeler için, “çeviri” ve “çeviren” terimlerini; başka dillerden yapılan tercümeler içinde “tercüme eden” ve “tercüme” terimlerini kullanmayı uygun gördük. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu terimleri kullanacağımızı hatırlatmak isteriz.

Avrasya Yazarlar Birliği olarak yoğun bir çalışma ve başarılı bir organizasyonla Kaşgarlı Mahmut’un Doğumunun 1000. Yılı anısına iki aşamalı “Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması” düzenleyerek hem ulusal hem de uluslararası merhalelerini sonuçlandırmıştık. TİKA’nın da katkılarıyla bu büyük, tarihî organizasyonda uluslararası ölçekte dereceye giren hikayeleri “Kaşgarlı Mahmut’un 1000. Yılında 1000 Hikaye” adıyla, kitaplaştırdık.

Metin ve Senaryo Yazarlığı Atölyesi ve bu müddet zarfında düzenlediğimiz açık seminer ve konferanslar sona erdi. Diploma törenimiz, atölyede ders veren hocalarımızdan Osman Çeviksoy, Hüseyin Özbay, Kamil Akarsu, Mustafa Kurt; genç yazarlarımızın ve edebiyat severlerin iştirakiyle Avrasya Yazarlar Birliği’nin salonunda gerçekleşti. Kursa katılan öğrencilerimizin yazılarından seçilen örnekleri ileriki sayılarımızda sizlerle de paylaşacağız.

Ankara’da, İstiklâl Marşımızın beton yığınları arasında bir vahayı andıran bu güzel mekanlardan birinde kaleme alındığı Taceddin Dergahı ve Hacettepe Mahalleleri adına ve tarihine yakışır şekilde restore edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki Bey, yapılan çalışmalarla eski Ankara atmosferini günümüze taşıyan bu tarihi ve kutsal mekanda Avrasya Yazarlar Birliği’mize bir Ankara evi tahsis etti. Sayın Veysel Tiryaki Beye teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Yeni adresimizi dergimizin iç sayfalarında sizlerle paylaşıyor; bu şirin mekana bütün sanatsever dostlarımızı bekliyoruz.

Bütün bu faaliyetlerin kalem ve gönül kardeşliğimizi kuvvetlendirmesi dileklerimle….

Ali Akbaş


İçindekiler:

5Cengiz Aytmatov
Isık Göl'e Özlem
7İmdat Avşar
Aytmatov'un Kabrinde
9Omor Sultanov
Sayakbay'ı Düşünürken
10Urkaş Mambetaliyev
Altın Bulut Damlası
11Sooronbay Cusuyev
Cengiz Aytmatov’a
13Kasiyet Beknazarova
Isık Göl’e
15Nurlan Şerimbekov
Çolpan
16Eldar Attokur
Gizemli Düş
17Altınbek İsmailov
Dörtlükler
18İbrahim Türkhan
Alıkul Osmonov Hayatı ve Şiirleri
26Ali Akbaş
Kırgız Adı Üzerine Bir Etimoloji Denemesi
28Mukay Elebayev
Fırtınalı Gün
31Çolponbek Abıkeyev
Benim Hakkımda Yazın
34Elmira Acıkanova
Göy Güller
37Hatice Akimcan
Uzakta Kalan Düşler
40Aydarbek Sarmanbetov
Kırgızların Büyük Yazarı Cengiz Aytmatov’la Mülakat
43Abdrasul İsakov
Manas Destanı ve Destanda Kırgız-Moğol İlişkileri
49Orhan Söylemez
Aytmatov’un Aşkları ve Kadın Kahramanları
56Mustafa Ocakbeği
Cengiz Aytmatov’un Yüz Yüze Adlı Hikayesinde Biyografisi, Tarihi Gerçeklik ve Çocuk İzleği
63Nermin Öztürk
Yirminci Yüzyıl Kırgız Edebiyatına Bir Bakış ve Tölögön Kasımbek’in Kırgız Nesrinin Gelişimindeki Yeri
66Kaçkınbay Artıkbayev
Coomart Bökönbayev’in Hayatı, Şiiri ve Sanatına Bir Bakış
74Altınbek İsmailov
Salican Cigitov’un Hayatına Genel Bir Bakış
78Tölö Acıuulu İbrayım
Kırgızistan’daki 1916 Yılındaki İsyanda Yaşadıklarım
85Roza Abdıkulova
Kırgızistan’daki 1916 Yılındaki İsyanda Yaşadıklarım
88Süleyman Kayıpov
Cengiz Aytmatov’un “Do Dna Do Dna” Hikayesi veya Bizim Kim Olduğumuz Hakkında
91brahim Türkhan
Postmodern Tercüme ve Yerellikten Evrenselliğe

İrtibat:
www.kardeskalemler.com
www.ayb.org.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com