2008-12-06

"Umran" dergisiSiyah Yüze Beyaz Maske


Umran dergisi Aralık sayısında, “Amerikan rüyasının yeniden inşa aracı olarak “Obama”, Amerika imajı üzerine yeniden düşünmeyi gerekli kılıyor.” diyor ve hem Obama sonrası Amerikan uluslar arası siyasetinin geleceğini hem de Amerikan seçimleri üzerine gelişen tepkileri masaya yatırıyor.

Kan, vahşet, saldırganlık, istiğna ve istikbar ile oluşan ve Batı dışı dünyanın neredeyse tamamında “cellat”a dönüşen Amerikan imajının 11 Eylül’de yara alması üzerine insanların “sevinç”lerine dikkat çeken Umran aynı insanların Obama’nın Başkan olması üzerine de sevinmesinin bir cellâdına âşık olma sendromu olup olmadığını sorguluyor.

İmajların gerçek görüntülerden daha belirleyici olduğu bir çağda yaşadığımızı bir kere daha hatırlatan Umran, hem 11 Eylül’e hem de Obama’nın seçilmesine karşı insanların sevinmesinin en önemli nedeninin zihinlerdeki Amerika imajı olduğunun altını çizdikten sonra önsözünde şu ifadelere yer veriyor: “Amerika, içerde ‘Zenciler’, ‘Hispanikler’, ‘Kızılderililer’ ve dışarda da Afrika’dan İslam dünyasına(!) kadar ötekileştirdiği unsurları, Obama ile “yeni ötekiler”e karşı daha geniş bir cephede -aynı aşk hikâyesinde- buluşturmuş görünüyor.
Bununla birlikte aşk hikâyesinin bir de öte tarafı var: Obama’nın başkan seçilmesi ile oluşan “yeni Amerika imajı”na Amerika’yı iten nedenleri de gözden geçirmek gerekiyor.” Abdurrahman Babacan’ın yönettiği ve Ferhat Kentel ile birlikte açıkoturumumuza konuk olan Akif Emre, ABD’nin eski gücünü kaybettiğini ve stratejik öngörüyle tedbirlerini almaya çalıştığını söylüyor. Amerika’nın öncülüğünü yaptığı Batı medeniyetinin en ileri düzeye eriştiğini “Tarihin Sonu” teziyle iddia eden Fukuyama da -çark etmeye devam ediyor-, Umran için çevirdiğimiz ve bu sayımızda yayımlanan makalesinde: “ABD ekonomik modelinin bir “kovboy kapitalizmi” şeklinde tanımlanması, pekâlâ umursanmayabilirdi. Ancak mevcut durumda bu hala mümkün mü?” diye soruyor.

Obama, basit bir tercih olmanın ötesinde Amerika için bir zorunluluktu. Karanlık geçmişi onun geleceği aydınlatmasına izin vermiyordu. Kirli/ siyah WASP’lı (yani Beyaz, Anglo-Sakson ve Protestan) yüzüne; beyaz bir maske gerekmişti; Obama. Olanları küresel ekonomik çöküşle birlikte düşününce insan, bu aşk hikâyesinin sonunu daha bir merak ediyor. Çünkü insan, cellâdına ondan ayrılacağını hissettiği an âşık olurmuş.”

Umran’da dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyle:

- AKP’nin Zor Kararı: Vesayete Evet mi, Hayır mı?/ Cevat Özkaya
- Egemenler İslam’dan Neden Hazzetmez/ Abdullah Yıldız
- Piyasa Tektanrıcılığı/ Roger Garaudy
- Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi

İrtibat:
http://www.umrandergisi.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com