2008-12-20

Dergiler

Yeni yayınları her zaman izleme fırsatını bulabildiğimi söyleyemem. Benim, kendime göre bir okuma programım var. Bunun üstesinden gelmeye çaba gösteriyorum, fakat onu bile başarabildiğimi iddia edemem. Şu anda masamın üzerinde okunmak üzere bekleyen (okumaktan umudumu kesip rafa kaldırdıklarım dışında) 50 dolayında kitap beni bekliyor. Elimi uzattığım her kitabın da birincil öncelikte olduğunu görüyorum.

Bu kitapların, yayınların arasında özellikle önemsediklerim var. Bazılarının üstüne yazmak, görüşlerimi paylaşıma açmak istiyorum. Ancak bu hevesimi gerçekleştirmek hiç de kolay olmuyor.

Aylık siyaset, ekonomi, toplum dergisi Anlayış içinde bulunduğumuz Aralık ayı itibariyle 67. sayısını idrak etti. Mustafa Özel'in genel yayın yönetmenliğinde çıkan dergi her sayısında, güncel siyasanın arka planına nüfuz etmek isteyen, aydınlatıcı, fikri zenginleştirici bir yazı kadrosuyla yayınını sürdürüyor. Bu sayının kapağı "Cumhuriyet Halkı Paylaşamıyor" sloganına yer veriyor. Bu sloganın açılımı sadedinde Taha Akyol'la yapılmış bir söyleşi var. Mustafa Özel "Krize Karşı Kanaat Ekonomisi" başlıklı yazısında küresel krizi değerlendirirken: "İçinde şeytan olmayan bir iktisat kitabı, hatta herhangi bir 'hayat bilgisi' kitabı yazmak mümkün değil. Ona uyup yasak meyveyi tattığımız günden beri kıtlık paradigması ile yaşamaya mahkûmuz. Yani Allah bize ne kadar nimet bahşederse etsin, gözümüz doymaz! Ekonomi bu doymazlığın bilimsel ifadesidir." Diyor. Dergi ilgiyle okunabilecek başka yazılarla da zenginleştirilmiş. (Derginin irtibat telefonu: 0212 5207400).

Değinmek istediğim öteki dergi Rıhle… Üç aylık ilim, kültür, medeniyet dergisi… Dr. Ebubekir Sifil'in yönetiminde çıkıyor. İlk sayısında (Nisan-Haziran 2008) belirtilen: "Hiçbir basitliğe, seviyesizliğe prim vermeksizin, bize yakışan edep, vakar ve ciddiyet içinde marufun yanında yer alıp, münker kapsamındaki kavram ve tutumlarla ilmî/fikrî zeminde mücadele etmek en temel ilkemiz olacaktır." kararlılığı ile yola çıkıyor. Alanında temayüz etmiş imzalara yer veriyor. İlk sayısındaki soruşturmaya Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. Cevat Akşit, Selman en-Nedvî, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, İsmail Çetin'den cevaplar alınmış. Ebubekir Sifil'in İtikat Fıkıh ilişkisi başlığını taşıyan yazısı da keza bu ilk sayıda yer alıyor. Derginin Temmuz-Eylül 2008 tarihini taşıyan ikinci sayısında, sünneti dikkate almadan Kuran anlaşılıp hayata aktarılabilir mi konusu soruşturmaya açılıyor. Ebubekir Sifil bu sayıda "Modern Müslümanın Zihin Durumu Ve Sünnet Algısı"nı irdeliyor. Ekim-Aralık üçüncü sayının dosya konusu ise "bilincimize musallat olan çağdaş virüs modernizm" çeşitli veçheleriyle inceleniyor. (Derginin irtibat telefonu: 0212 5315030).

Bana gönderilen, izlediğim başka dergiler de var: Gerçek Hayat (haftalık), Genç Birikim, Umran, Yeni Dünya, Mostar, Altınoluk, Eski Yeni (üç aylık), Semerkand ve daha başkaları… Her biri kendi alanında üzerinde durmayı hak ediyor. Hepsi emek ürünü…

Burada andıklarımın tümü genel kültür, siyaset, fikir dergileri… Edebiyat dergilerini bunların arasında zikretmiyorum.

Edebiyat alanında olduğu gibi düşünsel alanda da Türkiye'de dergiler kılavuz olma işlevini görüyor. Dergiler, aktüel fikir ve siyasanın arka yapısını izlemek, ona nüfuz etmek isteyenlerin uğrak adreslerinden başlıcasını oluşturuyor.

Bu ülkede aylık okumaları verimlendirmenin bir yolu da dergi sayfalarından geçer…

Rasim Özdenören

Kaynak:
"Yeni Şafak" gazetesi
19 Aralık 2008

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com