2008-12-06

"Mostar" dergisinde Selçuklular


Yurt Kuran Devlet: Selçuklular

Türkiye’de popüler tarihin merakı neredeyse bütünüyle Osmanlı’ya yoğunlaşmıştır. Oysa Osmanlı Devleti birden bire ortaya çıkmış bir devlet değil. Onun tarihe çıkışını, belli bir medeniyet merkezinde yükselişini hazırlayan koşulları da hesaba katmamız, gerekiyor. Selçuklular bu açıdan önemli. Eğer Anadolu, Selçuklular tarafından vatan haline getirilmemiş, bu coğrafya onlar tarafından yeniden işlenmemiş olsaydı, bir Osmanlı tarihinden de bahsedilemeyecekti şüphesiz.

Mostar Dergisi 46. sayısında, bu önemli döneme ışık tutacak bir dosya konusu ile çıktı. Dosyada, Anadolu Selçuklularının tarihçesini, Selçuklular döneminde şekillenen düşünce, edebiyat ve mimarinin ana hatlarını ve Selçuklu medeniyetinin Osmanlı medeniyetine etkilerini konu alan yazılar yer alıyor. Dosya, Ali Ayçil, Fatih Güldal, Fahameddin Başar, Mustafa Kara, Önder Kaya, Sadi Kucur, Şeref Bilsel ve Uğur Tuztaşı’nın yazılarından oluşuyor.

Dosya çerçevesinde, Selçuklu tarihi profesörü Gülay Öğün Bezer’le bir de söyleşiye yer verilmiş. Selçuklular olmadan Osmanlıları anlamanın mümkün olamayacağını belirten Bezer şu noktaların altını çiziyor: “Selçuklu ile Osmanlı arasındaki ilişki, yüzeysel olarak bakıldığında bir öncelik sonralık ilişkisi olarak tanımlanabilir. Ancak Selçuklular Osmanlılara, onların ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirip zenginleştirdikleri kurumlar ile birlikte emsalsiz bir miras bıraktılar. Bu miras onun ruhunu teşkil edecek olan bir ‘vatan’ ve gücünün yegane kaynağı olan bir ‘millet’tir.”

Mostar bu sayısında Rasim Özdenören ve Mustafa Şentop’un, Anayasa Mahkemesinin TBMM’de çıkan ve kamuoyuna Türban yasası olarak yansıyan yasa değişikliğini iptalinin gerekçeli kararı üzerine yaptıkları yorumlara yer veriyor. Her sayıya bir çevirisiyle dergiye katkıda bulnan Cemal Aydın, Amerika ve İngiliz imparatorluklarının karşılaştırıldığı bir çeviri-yazı ile derginin bu sayısında da yer alıyor. Ali Şükrü Çoruk, yakın tarihin sayfalarında gezintiye çıkıyor. Çoruk yazısında, iktidardan düşen İttihat ve Terakki Fırkasının nasıl karikatürlere konu edildiğini dönemin matbuatından örneklerle aktarıyor. Mutlu Özgen ise Osmanlı’da bayram kutlamalarını hatırlatana bir yazı ile yer alıyor dergide.

Önümüzdeki sayılarda buluşmak ümidiyle…

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com