2010-05-16

"Mostar" dergisinde bilim tarihimiz

Mostar, “bilim tarihini yeniden okuma”ya çağırıyor

Mostar, Mayıs sayısında “İslam ve Bilim” başlıklı dosyasıyla, İslam Bilim Tarihi’ne dair önemli bilgiler sunuyor.

Mostar, 2010 Mayıs tarihli 63. sayısında, İslam Bilim Tarihi’ni masaya yatırıyor. İslam’ın doğuşu sonrası bu yeni dinin yayılma alanı bulduğu coğrafyada yetişen ilim adamlarının öncülüğünde 8. yüzyıldan itibaren hız kazanan çeviri faaliyetleri ve ardından yapılan bilimsel çalışmalar, dünyada bilimsel gelişmelerin devamını sağladığı gibi, dünya bilim tarihine de eşsiz bir miras bırakmayı başardı. Bu süreçte İslam coğrafyasında yetişen bilim adamları yaptıkları bilimsel çalışmalarla birçok buluşa imza attılar, modern anlamda birçok bilimin kuruluşuna öncülük ettiler, geride bıraktıkları eserler ve öğrencilerle bilimin sürekliliğini sağladılar. Fakat bugünden geriye bakıldığında, günümüzde bilimin öncülüğünü yapan Batı kaynaklı bilgilerde, İslam dünyasının bu birikimi büyük oranda yok sayılmakla birlikte, Müslüman bilim adamlarına eşsiz bir esin kaynağı olan İslam dininin hem bilimin gelişmesine engel olduğu, hem de İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlığının en önemli sebebini oluşturduğu yorumlarına şahit oluyoruz. Daha acı olanı ise, tamamen Batı kaynaklı bu oryantalist propagandanın içinde yaşadığımız toplumda da fazlasıyla karşılık bulmuş olması… Buradan hareketle Mostar, gerçekleri yansıtmayan bu düşünceye ‘bir karşı okuma’ sunmak düşüncesiyle, İslam Bilim Tarihi’ne yönelik çalışmalarıyla uzmanlaşmış akademisyenler öncülüğünde, İslam ve Bilim ilişkisini ve tarihini inceliyor.

Dosya kapsamında ilk makale Ahmet Yıldız’a ait. Modern bilimin ‘Batılı’ olmaktan kurtulma ihtiyacı” ismini taşıyan yazıda yazar, Batı biliminin seküler bir kainat ve tarih tasavvurunun yol açtığı sorunlardan hareketle, modern bilimin neden Batılı olmaktan kurtulması gerektiği sorusuna cevaplar sunuyor. Bir diğer yazar Adnan Aslan, yazısının da başlığı olan “Bilim rehberlik edebilir mi?” sorusundan hareketle bilimin son yıllarda ürettiği bilgiler ve teknolojik gelişmeye rağmen insan için hayatî denebilecek sorulara cevap üretemeyişinin nedenlerini irdeliyor. Salim Aydüz ise, “Osmanlı’da ilim hayatı” başlıklı yazısıyla, 8. Yüzyıldan itibaren İslam dünyasının hamiliğini üstlenen bilimin Osmanlı döneminde kaydettiği gelişmeyi gözler önüne seriyor. Dosyanın röportaj konuğu ise, İslam Bilim Tarihi’nin dünyada önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin. Aynı zamanda İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Müdürlüğü’nü de yapan Prof. Sezgin, “Müslümanların bilime olan katkıları bilinenden çok fazla” üst başlığıyla, İslam Bilim Tarihi’ne dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Mostar’ın anadosya konusu dışındaki diğer sayfaları da dikkat çekici. Gündemden, Görsel Hafıza, Siyasetname, Köşetaşı, Dünya, Türkiye, Ekonomi, Edebiyat, Tarih, Kitap, Edebiyat Gündemi, Sinema, Teknoloji ve Çizi-Yorum bölümleri bu ay da okuyucuya doyurucu bir içerik sunuyor.

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com