2010-02-06

"Kur’ani Hayat" dergisi

KUR’ANİ HAYAT DERGİSİ 10. SAYISI ÇIKTI
Vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapabilmek için Temmuz 2008’de yayın hayatına başlayan Kur’ani Hayat Dergisi, çıkan 10. sayısı ile ikinci yayın dönemine başlamış oldu. 18 aylık ilk döneminde, vahiyle hayat bulmak için sırasıyla Kur’an ayı ramazanı, mahşerin provası haccı, Rabbani eğitimi, ümmetin iftiharı Gazze’yi, vahdetin çekirdeği İbrahimî aileyi, nifakın panzehiri infakı, gök sofrası vahyi ve varlık hiyerarşisini düzenleyen ‘kurban’ı başlıklı sayılarla okuyucusuna ulaştı Kur’ani Hayat Dergisi.

Bu yıl içerisinde Peygamber, ibadet, meal, hicret gibi konuların ele alınacağını şimdiden okurlarına duyuran dergi ikinci dönemin ilk sayısını hayatımızla eşdeğer gördüğümüz namaza ayırdı.

Dergi 10. sayısına Mustafa İslâmoğlu hocanın namazın mahiyetini anlatan başyazısıyla başlıyor. Ahmet Coşkun’un namaz vakitlerini ele alan yazısını, Murat Sülün’ün namazın anlam ve amacını inceleyen yazısı takip ediyor. Namazın kötülüklerden alıkoyma işlevini Mahmut Çınar, hidayete çağırma işlevini Bilgin Erdoğan, fıkhını ise Vecdi Akyüz anlatıyor.

Kur’ani Hayat Dergisi namaz sayısında söyleşi için Namaz Gönüllüleri Platformu’nu seçmiş. Platform üyelerinden Abdullah Yıldız, Cemil Tokpınar ve Hasan Hafızoğlu ile yapılan söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Mehmet Çakıl Allah ile randevu, Vedat Aydın kalbin miracı oluşuyla izah ediyor namazı. Namazı ibadet ve duaların mecmuu olarak anlatan Ekrem Demir’in yazısını Ömer Bayar’ın mana ve suret açısından namazı ele alan yazısı takip ediyor. Murat Kayacan camilere asli fonksiyonunu kazandırmanın gereğine, Fatih Okumuş ile M.Halil Çiçek namaz kılmanın ehemmiyetine vurgu yapıyor.

İktibas köşemizde Ahmet Haşim’in “Müslüman Saati” ile Said Demirtaş’ın asr-ı saadetten naklettiği namaz hikâyelerine yer verilmiş. Namazı işleyip çocukları unutmayan dergide çocukların namazlarını kılmama sebeplerini Namaz Gönüllüleri Platformu üyesi Ahmet Bulut’un kaleme aldığı yazıdan okuyabilirsiniz.

Ali Koçak, Ramazan Beyhan, Abdülhamit Kahraman, Hatice İ. Erdem ve Ömer Noyan dosya konusu dışındaki denemeleriyle katkı sağladığı namaz konulu 10. sayıya, Kur’an’ın Burçları’nda Nisa Sûresi’ni Yasemin İslamoğlu, Kur’an Kitaplığı’nda namaz bilinci kitaplarını Muharrem Baykul tanıtıyor.

Derginin son bölümde Fatih Okumuş’un Üsküp’te kaleme aldığı şiir ile Mevlana İdris’in namazı ve hicreti bir arada anlatan resim çalışması yer alıyor.

18 aylık birinci dönemi sona eren Kur’ani Hayat Dergisi Ocak ayı itibariyle 2. dönem abone kampanyasını da başlatmış bulunuyor. 1 yıllık 6 sayı abonelik bedeli yurt içi 40 tl, yurt dışı 60 usd, 35 euro olarak belirlenmiş. Dergilerin yayın hayatını sürdürebilmesi için abonelikler büyük önem arzetmektedir. Bu vesileyle 2010 yılı abone kaydını yenilememiş olan okuyucularından telefon ederek aboneliklerini yenilemelerini ve yakın dostlarını da abone olmaya teşvik ederek, dikkatle okuyarak ve okutarak Kur’ani Hayat Dergisi’ne destek vermeleri istirham ediliyor.

Kur’ani Hayat dergisi
0212 531 30 30
www.kuranihayat.com
kuranihayatbilgi@gmail.com

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com