2010-02-06

“Dört Mevsim Niğde” dergisine dair…

“Dört Mevsim Niğde” dergisinin 1.sayısı çıktı. Her güzel başlangıç, her güzel eser sevinç kaynağıdır. Zira verilen emeğin sayfalara yansıması, bir bütünlük kazanması önemlidir. Hoş geldin “Dört Mevsim Niğde” !..

Saklı değer Niğde bütün boyutları ile yeniden ele alınıp inceleniyor, değerlendiriliyor. Şehir belediyeciliği sadece alt yapı-üst yapı unsurları ile dar bir alana sıkıştırılamaz. Şehir, kültür ve medeniyet arasındaki bağları, derinlikleri açığa çıkaracak çalışmalar da gerekli. İşte bu alanda güzel hamleler var: Şehir konferansları, tarihî eserlerin bakımı-onarımı-çevre düzenlemesi, dergi çalışması…


“Dört Mevsim Niğde” dergisinde Niğde merkezli bir okuma, yorumlama, araştırma, çözümleme çalışması yapılmış. Yazılarda özellikle kültür, sanat, edebiyat, mimari, müzik, tarih konuları işlenmiş.

Bu yönüyle“Dört Mevsim Niğde” bir şehir kültürü dergisi. Şehrin şimdiki zamanı yer aldığı gibi geçmiş zamanı da yer alıyor. Yaşadığımız şehri derinliğine tanımak, okumak için güzel bir imkân bu.

“Dört Mevsim Niğde” üç ayda bir yayımlanacak. Yeni konular, yeni yazılar ile zenginleşecek. Derginin bu sayısında yer alanlar:

“Dört Mevsim Niğde” dergisinin editörü Muharrem Şabançelebi, “Sunuş” yazısında derginin çıkarılması sürecini anlatmış. Bu güzel çalışmaya katkıda bulunanları selâmlamış.

Cevat Akkanat, “Niğde’de Hakk’a Yönelişin Güzide Mekânı Sungurbey Camii” hakkında bir makale yazmış. Tarihî ve mimarî özellikleri ile Sungurbey Camii üzerine değerli bir çalışma bu yazı.

Mehmet Öncel Koç, “Mahremiyetimizin Sırdaşı Kapılar ve Kapı Tokmakları” hakkında yazmış. Yazıdan bir iktibas: “Eskiden zor durumda kalanlar kapı kollarına asılarak ev sahibinden yardım talep ederlerdi. Bugünkü modern kapı zilleri yardıma muhtaç insanların bu hissiyatına tercüman olamamaktadır.”

Osman Aytekin, “Eskimeyen Niğde Evleri” hakkında bilgi vermiş. Şehir mimarisine ilişkin güzel bir bakış, güzel bir çalışma. Yazarın söylediği: “Her yeni evin yapılması demek, her eski evin yıkılması demek anlamına gelmemelidir. Niğde evleri koruma altına alınarak onarımı yapılmalı ve eski Niğde evlerinin görünümüyle birlikte bir zamanların huzur ve sanatının zarafetini de bizlere göstermelidir.”

Fikret Dikmen, “Niğde’m” isimli şiiri ile dergide yer alıyor. Halk şiiri tarzındaki bu şiirden tadımlık niyetine bir dörtlük: “Kayardından eser serin yellerin / İnsanı mest eder hazların Niğde / Cimdallı abaruh yaban ellerin / Çalarken coşuyor sazların Niğde’m”

Şinasi Yıldız, “Türkülerle Niğde”yi ne güzel anlatmış. Niğde türküleri üzerine yaptığı araştırmaları bir yazı bütünlüğünde ve türkü sıcaklığında bizlere aktarmış. Gönül dünyamıza ışıklar düşüren vefalı, kadirşinas bir çalışma.

Duran Çetin, yakın zamanda gezip gördüğü Niğde hakkındaki izlenimlerini, düşüncelerini “Elması Kadar Tatlı Niğde” isimli yazısında dile getirmiş.

Hayrullah Eraslan, ekonomide, sanayide, kültür-sanat çalışmalarında yapılması gerekenleri “Niğde Açılımı” başlıklı yazısında ifade etmiş. Çözüm teklifleri sunuyor. Yapılması gerekenler hususunda iş adamlarına, yöneticilere, eğitimcilere, akademisyenlere çağrı niteliğinde bir yazı bu.

Halil İbrahim Tongur, Niğde’nin tarihî ve kültürel değerlerinin nasıl göz ardı edildiğini yazmış. Diyor ki: “Niğde’nin Tarihi Hatıraları Gitti Gidiyor.” Bu yazıdan bir iktibas: “Hatıralar bizim yakın tarihimiz, yaşama sevincimizdir. Yaş ilerledikçe hatıralarımız bizi sarar ve daha da değerlenir.”

Uğur Arıbaş, yakın tarihimizin Niğdeli kahramanlarından Halil Nuri Yurdakul hakkında yazmış. Belgesel niteliğindeki bu yazı, bir tarih okuması olarak da önemlidir.

Murat Soyak, Niğde Şehir Konferansları kapsamında, D.Mehmet Doğan’ın konuşmasına dair izlenimlerini, notlarını ve “Şehir, Kültür, Medeniyet” kavramları hakkındaki değerlendirmelerini yazmış.

İsmail Özmel, “Eski Niğde’den Anılar, Manzaralar” başlıklı yazısında, hatıralar sağanağında, geçmiş zamana doğru bir yolculuğa çıkmış. Şehirdeki değişime şahit olmuş bir yazarın anlatımı ile zaman içinde bir yolculuk denemesi. Bu yazının gelecek sayılarda da devam edecek olması güzel. Zira bu tür çalışmalara, anı niteliğindeki şehir yazılarına ihtiyacımız var.

Kibar Ayaydın, okuma sevgisini, kitaplara duyduğu yakınlığı “Kitapevlerinde Sabahlamak” isimli yazısında dile getirmiş. Kitaba, okumaya dair örnek eserler ile zenginleştirilmiş güzel, etkili bir yazı.

Uğur Arıbaş, yanı başımızda yaşayan ancak farkına varamadığımız; yıllardır Niğde Kalesi çevresinde hayatlarını sürdüren şehir ahalisini yazmış. Nasıl yaşarlar, ne iş yaparlar, beklentileri nelerdir? İnsanımıza yakından bakış. Bu çabayı önemsiyorum. Zira insan sıcağı taşıyan, duyarlı bir yaklaşım. Hayatın içinden gerçekçi bir sunum. Mahalle-insan-mekân fotoğrafları ile desteklenmiş yazı ve daha etkili olmuş.

İsmail Özmel ile yakın zamanda yayımlanan “Niğdeli Şair ve Yazarlar” kitabı üzerine Murat Soyak bir söyleşi yapmış. Kitabın hazırlanış sürecine, yaşanan zorluklara, anılara ve Niğde’nin kültür, sanat, edebiyat alanındaki birikimine dair bir konuşma.

Fatih Uyan, folklor hakkında yazmış. Niğde’de unutulmaya bırakılmış kültürel değerlerimizi hatırlatan bir bakış. Özellikle Niğde halk oyunları, Niğde türküleri vurgulanmış.

Murat Akalın, Niğde’nin eskimeyen değerlerini gündeme getirmiş. Derginin bu sayısında Niğde Ağzı Araştırması kapsamında yörede anlatılan bir masalı dil ve anlatım özellikleri ile anlatmış. Hem dil özellikleri hem de kültürel unsurlar açısından yetkin, güzel bir çalışma. Bu yazının gelecek sayılarda da devam edeceğini umuyor ve bekliyoruz.

Derginin diğer sayfalarında Niğde belediyesinin düzenlediği etkinlikler ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilmiş.

“Dört Mevsim Niğde” dergisi 64 sayfadan oluşuyor. Dizgi, sayfa düzeni ve kullanılan fotoğraflar gayet güzel. Şu kış günlerinde içimizi ısıtan bir dergi… Okunaklı, özenli, titiz bir çalışma sayfalara yansımış.

“Dört Mevsim Niğde” dergisine emek verenleri kutluyorum. Derginin ömrü uzun olsun, bereketli olsun !..

Dergi iletişim:
Niğde Belediyesi
Kültür İşleri Müdürlüğü
Niğde
0388 232 35 50


Harun Yardımcı

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com