2013-03-07

'Osmanlıca' eğitim ve kültür dergisi

2013 senesine “Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi” isimli yepyeni ve orijinal bir çalışmayla girdik. Sahasında ilk ve tek olan dergi, üç ayda bir yayınlanmak üzere planlanmış. Toplamda kırk sekiz sayfadan oluşmaktadır.
Türkiye entelektüellerinin Osmanlıca hakkındaki sözleri ve Osmanlıca öğrenmenin ehemmiyeti yazısıyla başlayan dergi; Osmanlıcaya Giriş, Kelime ve Cümle Örnekleri, Kitabe Okumaları, Gülelim Eğlenelim ve Okuma Metinleri bölümlerinden oluşmaktadır.
Derginin tanıtım ve muhteviyatı hakkında editör yazısında da şunlar kaydedilmiştir:
“Dergi, en basitten başlayacak ve en güzele, en iyiye doğru gidecektir. Temel hedefimiz, Osmanlıcayı okuma seviyesini kazandırmaktır. Bu süreçte tarihi, edebi ve sair belgelere ve değişik yazı karakterlerine de yer verilecektir.
Üç ana temelden oluşan derginin birinci bölümünde okuma seviyesi kazandırma, kolay okuyabilme tekniklerini öğretme hedeflenmiştir. İkinci bölümde okuma metinleri, şiirler, fıkralar ve sair değişik yazı ve köşeler olacaktır. Üçüncü bölümde ise kitabe, değişik hatlarla yazılmış yazılar, tarihi ve edebi metinlerin çözümleri ve okuma teknikleri gösterilecektir. Bu suretle her dergiden her seviye istifade edebilecektir. Bize zor gelen, fakat aslında hiç de öyle olmayan bu meseleyi hep beraber çözmek bizim elimizde.
Dergiyi takip ettiğiniz müddetçe siz de istifade etmiş olduğunuzu gözlemleyeceksiniz. Size verdiğimiz pratikleri uygulamak kaydıyla kısa zamanda mesafe alacaksınız. Neticede matbu eserleri okumakla birlikte, el yazısı ile yazılmış Osmanlıca yazıları, çeşme, cami, müze, mezar taşlarındaki yazıları, arşiv belgelerinin önemli bir kısmını okuyabilir seviyeye geleceksiniz inşallah.
Dergi, bu sahada bir ilk olması hasebiyle önemli bir vazifeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Tarih ve kültürümüze aralanacak bu mütevazı, fakat çok önemli çalışmada destek ve dualarınızı bekleriz.”
Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi, İrfan Mektebi, Şirin Kalem Çocuk Dergisi ve The Pen isimli dergiler de çıkaran SÜEDA Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çıkmaktadır. Dergi hakkındaki bilgilere www.osmanlicadergi.com sitesinden ulaşılabilmektedir. Resmi twitter adresi ise, https://twitter.com/osmanlicadergi

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com