2012-08-14

'Bir Nokta' Cahit Koytak özel sayısı

BİR NOKTA okuduğum edebiyat dergilerinden biri .

Ağustos sayısı da çıktı .

Ben bu günkü yazımda temmuz ayında yayımlanan Cahit Koytak Özel Sayısı'ndan söz edeceğim .

Cahit Koytak'ın bütün şiirleri yayımlandı . Bir bilge şairin ürünleri bunlar . Okuyup tat almak için çeşitli alanların bilgilerini bir araya getirmek, o bütünlük içinde yorumlamak gerekiyor .

Koytak'ın şiiri, bilgi ve hayatın çakıştığı yerde var olan bir şiir .

Değişik kaynaklardan beslenen şiiri, yorum çeşitlemelerine açık . Bu aynı zamanda onun zenginliğini de gözler önüne seriyor . Yalnız şiirsel bir zevk almıyorsunuz mısralarında, dünyayı bir bütün halinde algılamayı öneriyor size .

Şiirinin kaynakları sadece edebiyattan oluşmuyor, felsefeden dünya şiirine, cazdan metafiziğe kadar uzayan geniş bir skalada seyrediyor .

Onun şiirini okuduğunuzda farklı kapılar açılıyor önünüzde . İyi şiirler okumak bir yana, sizi, başta kendiniz olmak üzere, bir başka düşünce dünyasına çağırıyor .

Koytak'ın şiirlerindeki 'kara ironi'nin de altını çizmek gerekiyor . * * * DERGİDE Mahmut Feyzi, Cahit Koytak'ın kitabından alınanlarla bir söyleşi oluşturmuş . Bu söyleşide yer alan, 'Yazmak ve yaşamak' hakkındaki bölümü okuyalım:

"bütün yazılanlar yaşanmış olsalardı, en azından yazıldıkları gibi yaşanmış olsalardı
belki hiç yazılamazlardı;
çünkü o zaman onları ne yazmaya ihtiyaç duyulurdu,
ne de yazmaya zaman
ve takat bulunurdu . "
Süreyya Berfe, Cahit Koytak başlığında şöyle yazmış:

"Cahit Koytak, istikrarlı velut okunmayı hak eden bir şairdir . Cahit Koytak'ın şiirlerini okumamış, bu şiirler üzerine kafa yormamış bir şairin şiir bilgisi görgüsü eksiktir . Son yayımladığı şiirleri okuyanlar Cahit Koytak şiirinin ne olduğunu anlar . "

Resul Tamgüç, onun şiiri için, "Enetelektüel Şiir/Postmodern Mesnevi" yorumunu yapıyor .

Mehmet Kurtoğlu, Bilginin Şairi: Cahit Koytak yazısında, şiirinin niteliklerini sıralıyor: "Günümüz modern şairlerinden Cahit Koytak'ın şiirlerine baktığımızda şiiri bilgi olarak gördüğünü ve belli bir felsefeye dayanarak şiirlerini yazdığını görürüz . Cahit Koytak'ın şiirlerinde derin bir gözlem ve güçlü bir bilgi/felsefe vardır . Bu felsefe, şiirle bir taraftan insanın varoluşunu sorgularken, diğer taraftan dünyanın gidişatını düzeltmek isteyen bir şairin kaygılarını ortaya koyar . "

Metin Önal Mengüşoğlu, Cahit Koytak Şiiri (Türkçede Bir Milat) yazısında, şiirinin kendine özgülüğünü tanımlıyor:

"Bu şiir büyük bir şiir, bu ses farklı ve muazzam bir ses, bu çağrı hayırlı ve hikmetli bir çağrı . Bu davette süfli temayüllere yer yok . Bayağı duygulara gem vurulmuş . Münafık ve riyakâr bir dünyaya kafa tutan, zalimlerle çarpışan, batılın belini yere getiren, Allah adının anıldığı bütün mekânları yücelten bu sese kulak tıkanamaz . "

Nurettin Durman, İlk Atlas ile Yakınlık Kurduğum Şiir yazısında, Koytak'ın bir saptamasını aktarıyor: "Şiiri herkese yazmalı, bunun Batı'sı Doğu'su yok . Doğu da Batı da Allah'ındır değil mi . Artık zihnimizden birtakım şeyleri atmalıyız, geçmişten özümseyerek geleceğe aktarmalıyız . "

Mustafa Celep, 'Defter' adlı şiirini, Murat Soyak, Futbol Oynayan Çocuklar şiirini, Cevat Akkanat, 'Şairlerin Tanrısı'nı inceliyorlar .

Özel sayının diğer yazıları: Abdurrahman Adıyan, Mehmet Aycı, Zeki Bulduk'a ait .

* * *

Yazımı Cahit Koytak'ın İlk Atlas şiirinden dizelerle bitiriyorum:
Koruda, taze otların üzerine bırakmıştım kendimi
Yüksek meşe ağaçları, baş aşağı
Dönüp duruyordu tepemde
Avının çevresinde dönen
Koruk üzüm gözlü jaguarlar gibi
( ... )
Ama yıllar kör olduğumu gösterdi bana:
Dünya ışığına çıkınca
Göğü deldiğini sanan
Genç bir solucan gibi .


Doğan HızlanHürriyet
14.08.2012

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21224506.asp

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com