2010-10-01

'Yağmur' dergisi

Geçen sayımızda ilk bölümünü yayımladığımız "Kur'ân" baş yazımız, ikinci bölümüyle devam ediyor. Söz konusu makalede, Kur'ân-ı Kerîm'in sihirli beyanlarıyla, bugün hemen herkesin merakla takip ettiği medeniyet harikalarına esas teşkil eden, hatta bir kısmını henüz tam anlayamadığımız, pek çok ilmî buluşa parmak basarak ehl-i insafı dikkate davet etmekte olduğuna temas ediliyor.

Takip eden sayfalarda tasavvufî şiirlerin mihmandarlığında insan-ı kâmilin izlerini süren Tahir Taner, dinin ve va'z ettiği prensiplerle birlikte gelişen içtimâi meselelerin, dünya edebiyatlarının bütününün temel kaynaklarından birini oluşturduğu tezini savunuyor. Klasik edebiyatımızdan yapılan alıntılarla zenginleştirilen bu tez, meraklıları için nitelikli bir okuma haritası çıkarıyor.

Mehmet Erdoğan, şiir tahlilleriyle Yağmur'a misafir olmaya devam ediyor. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "İnsanlığın Efendisi" isimli şiirini ele alın Erdoğan, adı geçen şiirin modern edebiyatımızın en güzel na'tlarından biri olarak nitelendiriyor.

Bu sayımızda edebiyata dair fikirlerinin izi sürülen iki isim var. Bu yazıların birisi yedinci bölüme ulaşan ve Ali Osman Dönmez imzasını taşıyan "Hocaefendi'nin edebiyata dair fikirlerini anlama yolculuğu". Yazı dizisinin bu bölümü, "Sanat eseri; ruh ve düşüncenin tercümanı olmalıdır", "Sanatta ‘kendimiz’ olma", "İslâm sanatının temel kaynağı", "İnancımız resmedilemedi", "Sanat, medrese, tasavvuf ve sünni İslâm", "İslâm estetiğinin günümüzde aşmak durumunda olduğu problemler", "Bugün için sanatın hâl-i pürmelâli", "Sanatta Rönesans", "Rönesans ve fantezi", "Sanat ve mazi", "Bugünü yarına en iyi sanat eserleri taşır", "Anarşist üslûplar ve yanlış sanat telâkkileri" başlıklarını mercek altına alıyor.

Edebiyata dair düşünceleri incelenen diğer yazarımızsa, romandan piyese, denemeden hikâyeye edebiyatın birçok türünde nitelikli eserler vermiş ve 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak edebiyat tarihimizdeki yerini almış olan Tarık Buğra.

Devam eden iki yazı dizimiz daha var. Bunların ilki "Hikâye Mektupları". Artık ciddi takipçilerinin olduğunu söyleyebileceğimiz bu dizinin bir kitaba doğru yürüdüğünü müjdeleyerek A. Erdem Sözeri okurlarını sevindirelim. Seri yazılarımızın ikincisi ise Cihan Okuyucu imzasını taşıyor. Okuyucu, geçen sayı ilk bölümünü yayımladığımız Icapa Gezileri'ni anlatmaya devam ediyor.

Şiirleriyle sayfalarımızı süsleyen isimlerse şöyle: Mehmet Aycı, Nedim Yılmaz, Ali Osman Kurun, İsmail Kaplan, Yaşar Beçene ve Hasan Çağlayan.

Diğer türler yönüyle de oldukça nitelikli olan ellinci sayımızı beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle.

İrtibat:
Bulgurlu Mh. Bağlar Cd. No: 5 P.K. 72 Üsküdar-İSTANBUL
0216 522 11 44
info@yagmurdergisi.com.tr

Hiç yorum yok:

SAFAHAT OKUMALARI

SAFAHAT OKUMALARI
Mehmet Âkif'i anlamak ve anlatmak için Safahat Okumaları...

DİRİLİŞ GÜNLERİ, DİRİLİŞ GÜLLERİ

E-POSTA GRUBU

Dergi~lik e-posta
dergilik@googlegroups.com